Sociale dienst OCMW

Het O.C.M.W. wil iedere inwoner in de mogelijkheid stellen, een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Bijgevolg kan iedere inwoner van de Stad Veurne, ongeacht ras of stand, zich wenden tot de Sociale Dienst van het O.C.M.W. Het team van maatschappelijk werkers staat ter beschikking voor de opvang en het onderzoek van de hulpvragen. Belangrijk is dat iedere vraag discreet wordt behandeld. Iedere O.C.M.W.-medewerker en ieder raadslid heeft zwijgplicht.

De sociale dienst bevindt zich op het heldenplein 2 - 8630 Veurne.
Dit is elke voormiddag geopend van 8u30 tot 11u45, in de namiddag enkel op afspraak.
De kledijdienst is elke voormiddag geopend van 8u30 tot 11u30.
U kan terecht bij de Sociale Dienst voor:

financiële hulp: leefoon, financiële dienst, voorschotten, stookoliepremie

begeleiding: psycho-sociale begeleiding, administratieve begeleiding, budgetbegeleiding / budgetbeheer, schuldbemiddeling
arbeidsbemiddeling: voorbereiding op (sociale) tewerkstelling, sociale tewerktelling, ondersteuning bij tewerkstelling,...
thuiszorgdiensten: maaltijdbedeling, poetsdienst, thuiszorgtoelage
opvang politieke vluchtelingen: LOI, ...
kledijdienst

Contact:
Algemeen telefoonummer: 058 332337
Sociale dienst: sociale.dienst@ocmw-veurne.be
LOI: loi@veurne.be

© OCMW Veurne / Comsa!